back 16.04.2021

Турецким инвесторам представили ключевые инвестиционные проекты Магаданской области

https://vebinfra.ru/news/turetskim-investoram-predstavili-klyuchevye-investitsionnye-proekty-magadanskoy-oblasti/

Sorry, this entry is only available in Russian.