back 08.12.2017

Свердловская область и МКПП подписали соглашение о сотрудничестве

http://www.obltv.ru/news/economy/sverdlovskaya-oblast-i-mkpp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/

Sorry, this entry is only available in Russian.